Svensk aspetræ - en regenerativ ressource

Hos Tordenskjold prioriterer vi højt at lære af naturen og at forstå, hvilke principper og behov der skaber forudsætninger for at bevare den i en sund og stabil tilstand. Mere end 90 procent af Tordenskjolds tændstikker og tændstikæsker er lavet af fornyelige materialer.

Hele 70 % af Sveriges areal er dækket af løvskov. Blandt forskellige træer også aspetræ, og tilvæksten af svensk aspetræ er større end det, der forbruges. Alle Tordenskjold tændstikker produceres i Sverige og er lavet af lokalt aspetræ. Af en enkelt stamme bliver der cirka 370.000 tændstikker, som det vil tage en gennemsnitlig forbruger omkring 1.000 år at bruge.

To træer for hvert træ

For hvert skovet træ i Sverige plantes der mindst to nye. Skovbestanden er blevet fordoblet på mindre end 100 år, og det gør Sveriges skove til en bæredygtig og fornyelig ressource. At forarbejde træerne og bruge træet bidrager yderligere til at bevare det kulstof, de lagrer, mens de vokser, fordi træer, der dør naturligt og derefter nedbrydes, frigiver det lagrede kulstof tilbage til naturen.

"Aspetræ er sammen med andre træer en naturlig del af de svenske løvskove,
og tilvæksten af svensk aspetræ er større end det, der forbruges."

For at mindske CO2-aftrykket yderligere transporteres varerne så vidt muligt med tog. Hos Tordenskjold er vi dybt forankret i vores historie, samtidig med at vi gennem innovation, uddannelse, regeneration og lederskab er overbeviste om, at vi går en lys fremtid i møde. På naturens præmisser.

Naturen viser vej (infographics)

2 plantede træer for hvert fældet træ.

< 90 % fornyelige materialer.

0 % svovl eller tungmetaller.

1 stamme = 370.000 tændstikker