Tænd op derhjemme

Vil du være sikker på at tænde effektivt og trygt op derhjemme? Uanset om du tænder op i en pejs eller en brændeovn, så opnår du de bedste resultater, når du bruger denne vejledning med vigtige teknikker og gode råd.

Det er vigtigt at forstå de grundlæggende principper for optænding, før du stryger en tændstik. Her får du vigtige instruktioner, så du kan lære at tænde sikkert op derhjemme.

OPTÆNDING I EN BRÆNDEOVN ELLER PEJS

Brug rent og tørt brænde. Vådt træ brænder dårligt, udvikler mindre varme og en masse røg.
Brænd aldrig affald som reklamer, ugeblade, mælkekartoner, papir eller træ, som er malet eller træbeskyttet.
Optænd med optændingspinde og optændingsblokke, så ilden hurtigt kan få fat.
Sørg for at tilføre en tilstrækkelig mængde luft gennem udluftningsventiler eller spjældet, når du tænder op.
Læg nyt brænde på efterhånden. Ilden skal fange træet, så temperaturen stiger hurtigt.
Juster udluftningsventilerne til den ønskede position, og fortsæt med den optimale forbrænding, indtil der dannes gløder, hvorefter du kan lægge nyt brænde på...
Når du lægger brænde på, åbner du spjældet eller udluftningsventilen for at tilføre luft, indtil de mørkegule flammer bliver blå.

En bemærkning om sikkerheden: 
Ild kræver altid opmærksomhed og respekt. Der bør kun tændes bål på steder, hvor det er tilladt, og aldrig (nogensinde) på steder med forbud mod ild. Forbud mod ild skal altid overholdes, uanset hvor erfaren du er. Et sikkert bål er placeret på et underlag af grus eller sand med sten og grus i bunden og en cirkel af sten omkring det. Der bør ikke tændes bål på eller ved siden af klipper, og heller ikke på tørvejord eller mos. Undgå også at tænde bål i nærheden af træer, træstubbe eller tørt græs, samt når det blæser. Du skal altid have en spand vand i nærheden.