Optændingstip

Hav optændingsblokke, tørt brænde og tændstikkerne klar – så er du allerede godt på vej…

Optænding af bål

Anvend tørre kviste eller spåner, gerne af fyr, gran, eller birkebark til selve optændingen.

Stryg en tændstik og tænd en optændingsblok eller to og antænd optændingsbrændet.

Byg herefter videre på bålet. Start helst med mindre stykker af flækket brænde.

Dels er træet mere tørt indvendigt og dels har de flækkede brændestykker flere kanter som ilden nemt får fat i.

Forsæt herefter med større stykker indtil du har et passende bål.

Optænding af brændeovn eller pejs

Brug rent og tørt træ. Vådt træ brænder dårligt, og giver dårlig varme og meget røg.

Fyr aldrig med affald som f.eks. reklamer, magasiner, mælkekartoner, pap eller træ, som er malet eller behandlet.

Tænd op med pindebrænde og optændingsblokke, så ilden hurtigt kan få godt fat.

Sørg for at der kommer rigeligt med luft ind gennem ventil eller spjæld, når du tænder op.

Fyr lidt ad gangen. Ilden skal have fat i brændet, så temperaturen hurtig bliver høj.

Skru ventilerne ned til den ønskede position, og den optimale forbrænding fortsættes til gløder, hvorefter der kan lægges nyt brænde på…

Hver gang du lægger brænde ind, skal du åbne spjæld eller ventil for luft til de mørkegule flammer er blevet blå.

Optænding af grill

Uden grillstarter

Anbring briketter eller kul i en samlet dynge i grillen og antænd med optændingsblokke.
Kullene eller briketterne fordeles i grillen, når de gløder ensartet.

Optændningstid: ca. en halv time.

Med grillstarter

Fyld passende med briketter eller kul i grillstarteren.

Stil grillstarteren på et ikke brændbart underlag eller i bunden af grillen.
Læg optændingsblokke under grillstarteren og tænd.

Når alle briketter eller kul gløder, fordeles de i bunden af grillen.

Optændningstid: ca. 15 minutter.